Verslag uitgeoefende activiteiten

Dit jaar hebben wij een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering gehouden. Daarnaast hebben wij in mei een jaarvergadering gehouden waarin ondermeer het financieel jaarverslag is goedgekeurd. De penningmeester is decharge verleend.

 

Voor de tweede keer hebben wij een kniepertjesactie georganiseerd. De opbrengst is iets lager dan in 2015 omdat we drie morgens hebben gebakken, in plaats van vier in 2015.

De opbrengst zal dit jaar worden bestemd voor vervanging van de lampen van de kerkhofverlichting tijdens Allerzielen.

 

De opbrengst is overigens niet ons hoofddoel. Door deze actie willen wij in eerste instantie de sociale samenhang binnen de parochie vergroten. Dat lukt vrij aardig. De deelname blijft onverminderd hoog. Meer dan 20 parochianen komen ieder jaar spontaan helpen en het is altijd heel gezellig.