Doelstelling

De Stichting heeft tot doel:

Het werven van vermogen waarmee ondersteuning kan worden geboden aan de parochie H. Antonius van Padua te Musselkanaal, speciaal ten behoeve van:

  • Het onderhoud en de restauratie van het kerkgebouw te Musselkanaal en de bijgebouwen bestaande uit de pastorie en het parochiehuis, de inventaris daarvan, alsmede de begraafplaats