Financiële verantwoording

In 2016 mochten we een donatie ontvangen van 150 Euro, daarnaast leverde de kniepertjes actie (na aftrek van kosten) de Stichting € 407,55 op.

Het verzoek van de Locatieraadr om een bijdrage te leveren voor de aanschaf van een mobiele geluidsinstallatie (gebruik met name op het kerkhof) is door ons gehonoreerd.

Een bedrag van 543,85 is aan het uitgekeerd.